Костадинов след решението за Митрофанова: Остава само да очакваме обявяване на война