МС представя платформата за наблюдение на цените на храните