"Нещо по-така": Когато фолклорът срещне изкуствения интелект