Управляващите обсъждат бюджета на Коалицонен съвет