Трябва ли да се увеличи заплащането за нощен труд?