"Три версии на живота"- Театрален спектакъл показва различни варианти за излизане от положението