Д-р Иван Маджаров: Обществото не бива да забравя останалите заболявания