Учениците, изоставени от туроператор в Испания, се прибраха