Теодора Духовникова: Наградите са нещо много хубаво