Нова методика за диагностициране на COVID-19 в болница „Свети Иван Рилски“