Най-тъжните физиономии! Кучета пакостници, хванати на местопрестъплението!