Д-р Симидчиев: Поведението ни може да промени хода на пандемията