24 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: Очаква се хиляди да посетят Рупите