Nexo ще работи със Citigroup за проучване на стратегически възможности в сектора