Технологии, въздействащи върху човечеството в дългосрочен план