Седемкратно увеличение на стойностите на амониев и нитритен азот около "Вера Су"