Радост в \"бяло и черно\" и сълзи в \"жълто и черно\"