Как един албанец в България подава ръка на нуждаещите се?