Крадец отмъкнал парите за погребения и лечение от дом за възрастни в Средец