СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ: Какво е положението пограниците и летището?