ПАСЕ: В Сърбия имаше бюлетини, попълнени на ксерокс, полицията трябва да разследва