Нови задължения за собствениците на сгради с асансьор