Николова: Този туристически сезон ще бъде различен и с безпрецедентни мерки