Васил Петров: Всяко начало е трудно, колкото и да е клиширан изразът