Рашков: Върху избиратели се оказва безпрецедентен натиск