Ангел Попов: Гражданският протест е целенасочена акция срещу засегнати интереси