Марко Силва, кошерният ум, доспехите на Портос и ябълката на вдъхновението