Гледат мерките на петимата, обвинени за убийството в Казанлък