Държавата отпуска още 100 млн. лв. за безлихвени кредити