„На твоя страна”: Китайско вместо българско розово масло