„НЕПРЕХОДНИ ИСТОРИИ”: Президентът Петър Стоянов за най-драматичните исторически моменти