СВЯТА КАУЗА: Освещават храм, подпомогнат от дядо Добри