Игри на волята: България (18.11.2021) - част 1: Спортна злоба и напрежение между племената!