Застраховката "Гражданска отговорност" може да е до 4 пъти по-скъпа