Озоновата дупка над Южния полюс е започнала да се затваря