Чеци не убил Яна по особено жесток начин, намалиха присъдата му