Георги Попов поиска да му бъде наложена “парична гаранция”