Реалистични ли са плановете за ръст на пенсии и заплати?