Американски специални части в територия, контролирана от ИД, северно от Дейр аз Зур