Велики умове, болни от шизофрения! Те промениха света, но не успяха да се излекуват