Какви са предимствата на новия ЯМР, който вече се използва у нас?