Денков: Има много възможности за гъвкава организация в училищата при влошаване на ситуацията