Как рискът се превърна в новото име на сигурността?