"Свидетелства на времето" - Стопанските абсурди на българския комунизъм