Представят мерки за спасяване на спрените от Брюксел пари за образование