Хиновски: Не можем да спрем износа на ток, но можем да променим правилата за продажбата му