По-голям от Пакистан: Индийски конгломерат бележи рекорден ръст