Все повече мигранти остават в Центровете за настаняване