Самолетен способ предотвратява унищожителни градушки