СЛЕД АВАРИЯТА В МЕТРОТО: Трасето от третия лъч остава затворено поне два месеца